Jakup Hasipi

 Jakup Hasipi

 

Gabim Ligjërata nga Hoxhë Jakup Hasipi

Jakup Hasipi (2 shkurt 1951 - 6 janar 2006) lindi dhe jetoi në fshatin Sllupçan të Kumanovës. Ishte magjistër në teologji dhe patriot i njohur jo vetëm në fshat e në rrethin e Kumoanovës por në tërë Maqedoninë edhe më gjërë. Ndër të gjitha lirisht mund të thuhet se ishte më oratori dhe më harizmatiku ndër shqiptarët e këtyre trojeve në kohën tonë. Ligjërimet e tija dallohen për nga përmbajtja harizmatike dhe argumentuese. Paraqitja e tijë multimediale këto 25 vitet e fundit e posaçërisht pas viteve 90' ka ndikuar drejtpërdrejt në vetëdijësimin e rrethit të Likovës si në aspektin fetarë Islam ashtu edhe në aspektin kombëtar e patriotik. - Ligjërata nga Jakup Hasipi (pjesa e parë):
001 Xhamia.mp3
002 Maturantat.mp3
003 Rëndësia e agjërimit [1990].mp3- Ligjërata nga Jakup Hasipi (pjesa e dytë):
004 Arsimi i të rinjëve [1990].mp3
006 ISLAMI [1990].mp3
007 ISLAMI [28.03.1991].mp3
008 Suretul En'am - vazhdim [29.03.1991].mp3
009 Suretul Bekare [14.04.1991].mp3
010 Suretul Nur [15.04.1991].mp3- Ligjërata nga Jakup Hasipi (pjesa e tretë):
011 Haxhi [14.06.1991].mp3
012 Shenjat e pejgamberisë [13.09.1991].mp3
013 Historia e Pejgamberit s.a.v.s.mp3
014 Suretul En'am [05.11.1991].mp3
015 Fitër bajrami [1992].mp3
023 Nata e Kadrit [30.03.1992].mp3
024 Zullumi [31.03.1992].mp3
025 Suretul En'am - Krijimi i njeriut [07.11.1992].mp3
026 Namazi [09.11.1992].mp3
027 Nata e Miraxhit [15.01.1993].mp3
028 Dituria -1- [09.04.1993].mp3
029 Dituria -2- [16.04.1993].mp3
030 Haxhi -1- [23.04.1993].mp3
031 Haxhi -2- [30.04.1993].mp3
032 Dituria -3- [18.06.1993].mp3
033 Dijetarët e dëmshëm [06.08.1993].mp3
034 Dituria -4- [02.07.1993].mp3- Ligjërata nga Jakup Hasipi (pjesa e katërt):
035 Dijetarët e dëmshëm -1- [06.08.1993].mp3
036 Përmirësimi i vetë dhe të tjerëve [14.08.1993].mp3
037 Dijetarët e dëmshëm -2- [20.08.1993].mp3
038 Zbatimi i diturisë [27.08.1993].mp3
039 Ligjëratë islame [02.09.1993].mp3
040 Vlera e mendjes -1- [15.09.1993].mp3
041 Vlera e mendjes -2- [17.09.1993].mp3
042 Vlera e mendjes -3- [15.10.1993].mp3
043 Ezani [22.10.1993].mp3
044 Namazi dhe duaja e ezanit [28.10.1993].mp3
045 Ndihmë vëllaut [08.11.1993].mp3
046 Namazi -1- [26.11.1993].mp3
047 Namazi -2- [24.12.1993].mp3
048 Namazi -3- [31.12.1993].mp3
049 Miraxhi [07.01.1994].mp3- Ligjërata nga Jakup Hasipi (pjesa e pestë):
050 Agjërimi i ramazanit -1- [10.02.1994].mp3
052 Agjërimi i ramazanit -2- [11.02.1994].mp3
053 Dituria -1- [20.02.1994].mp3
054 Dituria -2- [21.02.1994].mp3
055 Dituria -3- [22.02.1994].mp3
056 Dituria -4- [23.02.1994].mp3
057 Dituria -5- [24.02.1994].mp3
058 Dituria -6- [25.02.1994].mp3
059 Dituria -7- [26.02.1994].mp3
060 Lufta e Bedrit [26.02.1994].mp3
062 Haxhi -1- [07.04.1994].mp3
063 Haxhi -2- [14.04.1994].mp3
064 Arsimi [10.06.1994].mp3
065 Mbi arsimin [17.06.1994].mp3
066 Kushtetuta islame [07.10.1994].mp3- Ligjërata nga Jakup Hasipi (pjesa e gjashtë):
067 Sihri [16.12.1994].mp3
069 Muaji i Ramazanit [31.01.1995].mp3
070 Komentimi i Sures Jasin -1- [01.02.1995].mp3
071 Komentimi i Sures Jasin -2- [02.02.1995].mp3
072 Komentimi i Sures Jasin -3- [04.02.1995].mp3
073 Komentimi i Sures Jasin -4- [05.02.1995].mp3
074 Komentimi i Sures Jasin -5- [06.02.1995].mp3
075 Komentimi i Sures Jasin -7- [08.02.1995].mp3
076 Komentimi i Sures Jasin -8- [09.02.1995].mp3
077 Zullumi (dëmet) [10.02.1995].mp3
078 Zullumi [10.02.1995].mp3
079 Komentimi i Sures Jasin -9- [11.02.1995].mp3
080 Ikre (Lexo) [17.02.1995].mp3
081 Komentimi i Sures Jasin -11- [18.02.1995].mp3
082 Komentimi i Sures Jasin -14- [19.02.1995].mp3
083 Komentimi i Sures Naziat [23.02.1995].mp3
084 Hadithi kudsij (komentim) [24.02.1995].- Ligjërata nga Jakup Hasipi (pjesa e shtatë):
087 Komentimi i Sures Naziat -4- [28.02.1995].mp3
088 Komentimi i Sures En Nasër [01.03.1995].mp3
089 Pyetje dhe përgjigjje [02.03.1995].mp3
090 Komentimi i Sures Jasin -6- [07.03.1995].mp3
091 Sihri (maxhia) -1- [10.03.1995].mp3
092 Bashkimi bën fuqinë -2- [13.03.1995].mp3
093 Sihri (maxhia) -2- [17.03.1995].mp3
094 Haxhi -2- [14.04.1995].mp3
095 E jona dhe e huaja [26.05.1995].mp3
096 Viti i ri Hixhrij -2- [26.05.1995].mp3
097 Viti i ri Hixhrij -4- [16.06.1995].mp3
107 Munafikët -3- [01.09.1995].mp3
108 Sprovimet -1- [06.10.1995].mp3
109 Sprovimet -2- [13.10.1995].mp3
110 Sprovimet -3- [10.10.1995].mp3- Ligjërata nga Jakup Hasipi (pjesa e tetë):
111 Sprovimet -4- [03.11.1995].mp3
113 Sprovimet -5- [10.11.1995].mp3
114 Modestia -1- [17.11.1995].mp3
115 Emision kontaktiv [24.11.1995].mp3
116 Modestia -2- [24.11.1995].mp3
117 Lypësia [15.12.1995].mp3
118 Miraxhi [22.12.1995].mp3
119 Viti i ri [29.12.1995].mp3
120 Besnikëria islame -3- [03.01.1996].mp3
121 Nata e Bedrit [05.01.1996].mp3
122 Kur'ani Mrekulli -1- [21.01.1996].mp3
123 Kur'ani Mrekulli -2- [22.01.1996].mp3
124 Kur'ani Mrekulli -3- [23.01.1996].mp3
125 Kur'ani Mrekulli -4- [24.01.1996].mp3
126 Kur'ani Mrekulli -5- [25.01.1995].mp3
127 Kur'ani Mrekulli -6- [27.01.1996].mp3- Ligjërata nga Jakup Hasipi (pjesa e nëntë):
128 Kur'ani Mrekulli -8- [29.01.1996].mp3
129 Komentim i Sures Fatir -1- [30.01.1996].mp3
130 Komentim i Sures Fatir -2- [30.01.1996].mp3
131 Komentim i Sures Fatir -3- [01.02.1996].mp3
132 Komentim i Sures Fatir -5- [05.02.1996].mp3
133 Komentim i Sures Fatir -6- [06.02.1996].mp3
134 Komentim i Sures Fatir -7- [07.02.1996].mp3
135 Komentim i Sures Fatir -8- [08.02.1996].mp3
140 Komentim i Sures Fatir -12- [14.02.1996].mp3
141 Komentim i Sures Fatir -13- [15.02.1996].mp3
142 Emision kontaktiv -1- [18.02.1996].mp3
143 Pyetje dhe përgjigje [19.02.1996].mp3
144 Emision kontaktiv -2- [18,02.1996].mp3
145 Fitër Bajrami [20.02.1996].mp3
146 Besnikëria islame -2- [27.12.1996].mp3
147 Mëshira e Allahut [01.03.1996].mp3- Ligjërata nga Jakup Hasipi (pjesa e dhjetë):
148 Festa e 8 Marsit [08.03.1996].mp3
149 Haxhi -1- [15.03.1996].mp3
150 Haxhi -1- III [29.03.1996].mp3
151 Haxhi -4- [05.04.1996].mp3
152 Haxhi -5- [12.04.1996].mp3
153 Haxhi -6- [19.04.1996].mp3
154 Emisioni Shkencor -Familja- [25.04.1996].mp3
155 Prerja e Kurbanit [26.04.1996].mp3
156 Mirësjellja -1- [03.05.1996].mp3
157 Pendimi [06.05.1996].mp3
158 Mirësjellja -2- [10.05.1996].mp3
159 Lindja e Muhamedit s.a.v.s. -1- [05.07.1996].mp3
160 Lindja e Muhamedit s.a.v.s. -2- [19.07.1996].mp3
161 Lindja e Muhamedit s.a.v.s -3- [26.07.1996].mp3
162 Emision kontaktiv -Suneti- [31.07.1996].mp3
163 Islami (Tiranë) [20.08.1996].mp3- Ligjërata nga Jakup Hasipi (pjesa e njëmbëdhjetë):
164 Pendimi -1- [22.08.1996].mp3
165 Lindja e Muhamedit s.a.v.s. -4- [01.08.1996].mp3
166 Pendimi -2- [30.08.1996].mp3
167 Islami -2- (Tiranë) [20.08.1996].mp3
168 Arsimi (radio albana) [10.09.1996].mp3
170 Pendimi -4- [20.09.1996].mp3
171 Pendimi -5- [26.09.1996].mp3
172 Pendimi -8- [18.10.1996].mp3
173 Emision kontaktiv [23.10.1996].mp3
174 Komentimi i Sures Tewbe -16- [03.01.1997].mp3
175 Dashuria ndaj Allahut [10.01.1997].mp3
176 Komentimi i Sures Tewbe -1- [11.01.1997].mp3
177 Komentimi i Sures Tewbe -2- [12.01.1997].mp3
178 Komentimi i Sures Tewbe -3- [13.01.1997].mp3
179 Komentimi i Sures Tewbe -5- [15.01.1997].mp3- Ligjërata nga Jakup Hasipi (pjesa e dymbëdhjetë):
180 Komentimi i Sures Tewbe -6- [16.01.1997].mp3
181 Komentimi i Sures Tewbe -7- [18.01.1997].mp3
182 Komentimi i Sures Tewbe -8- [19.01.1997].mp3
183 Komentimi i Sures Tewbe -9- [21.01.1997].mp3
184 Komentimi i Sures Tewbe -10- [22.01.1997].mp3
185 Komentimi i Sures Tewbe -11- [23.01.1997].mp3
186 Komentimi i Sures Tewbe -12- [25.01.1997].mp3
187 Radio albana [26.01.1997].mp3
188 Lufta e Bedrit [26.01.1997].mp3
189 Komentimi i Sures Tewbe -13- [27.01.1997].mp3
192 Komentimi i Sures Tewbe -17- [01.02.1997].mp3
193 Komentimi i Sures Tewbe -18- [02.02.1997].mp3
194 Komentimi i Sures Tewbe -19- [04.02.1997].mp3
195 Komentimi i Sures Tewbe -20- [05.02.1997].mp3
196 Pyetje dhe përgjigje -1- [08.02.1997].mp3
197 Pyetje dhe përgjigje [08.02.1997].mp3- Ligjërata nga Jakup Hasipi (pjesa e trembëdhjetë):
198 Fitër Bajrami [09.02.1997].mp3
199 Dita e Gjykimit -1- [14.02.1997].mp3
200 Dita e Gjykimit -2- [21.02.1997].mp3
201 Tewbe 1 [28.02.1997].mp3
202 Mbështetja (tewekuli) -2- [08.03.1997].mp3
203 Emisioni kontaktiv -Haxhi- [12.03.1997].mp3
204 Emisioni kontaktiv -Haxhi II- [12.03.1997].mp3
205 Mbështetja -3- [14.03.1997].mp3
206 Mbështetja -4- [21.03.1997].mp3
207 Vlera e Haxhit [27.03.1997].mp3
208 Frika në Allahun xh.sh. -1- [04.04.1997].mp3
211 Pastërtia në islam [25.04.1997].mp3
212 Kijameti (TV Zëri) [30.04.1997].mp3
213 Frika në Allahun xh.sh. -3- [02.05.1997].mp3- Ligjërata nga Jakup Hasipi (pjesa e katërmbëdhjetë):
214 Viti i ri i Hixhrit [09.05.1997].mp3
215 Zhvlerësimi i botës nga Allahu xh.sh. -1- [15.05.1997].mp3
216 Zhvlerësimi i botës nga Allahu xh.sh. -2- [22.05.1997].mp3
217 Zhvlerësimi i botës nga Allahu xh.sh. -3- [22.08.1997].mp3
218 Kadijanit [29.08.1997].mp3
219 Zhvlerësimi i botës nga Allahu xh.sh. -4- [12.09.1997].mp3
220 Zhvlerësimi i botës nga Allahu xh.sh. -5- [19.09.1997].mp3
221 Zhvlerësimi i botës nga Allahu xh.sh. -8- [26.09.1997].mp3
222 Radio horizinti -1- [28.09.1997].mp3
223 Radio horizonti -2- [28.09.1997].mp3
224 Zhvlerësimi i botës nga Allahu xh.sh. -9- [03.10.1997].mp3
251 Komentimi i Sures A'raf -3- [04.01.1998].mp3
252 Komentimi i Sures A'raf -4- [05.01.1998].mp3
253 Komentimi i Sures A'raf -21- [05.01.1998].mp3
254 Komentimi i Sures A'raf -5- [06.01.1998].mp3- Ligjërata nga Jakup Hasipi (pjesa e pesëmbëdhjetë):
255 Komentimi i Sures A'raf -6- [07.01.1998].mp3
256 Komentimi i Sures A'raf -7- [08.01.1998].mp3
257 Komentimi i Sures A'raf -8- [10.01.1998].mp3
258 Komentimi i Sures A'raf -9- [11.01.1998].mp3
259 Komentimi i Sures A'raf -10- [12.01.1998].mp3
260 Komentimi i Sures A'raf -12- [14.01.1998].mp3
261 Komentimi i Sures A'raf -13- [15.01.1998].mp3
262 Komentimi i Sures A'raf -14- [17.01.1998].mp3
263 Komentimi i Sures A'raf -15- [18.01.1998].mp3
264 Komentimi i Sures A'raf -16- [19.01.1998].mp3
265 Komentimi i Sures A'raf -17- [20.01.1998].mp3
266 Komentimi i Sures A'raf -18- [21.01.1998].mp3
267 Komentimi i Sures A'raf -19- [22.01.1998].mp3
268 Komentimi i Sures A'raf -20- [24.01.1998].mp3
269 Komentimi i Sures A'raf -23- [27.01.1998].mp3
270 Pyetje dhe përgjigje [28.01.1998].mp3
271 Fitër Bajrami (Sllupçan) [29.01.1998].mp3- Ligjërata nga Jakup Hasipi (pjesa e gjashtëmbëdhjetë):
272 Haxhi -1- [13.02.1998].mp3
273 Haxhi (radio horizonti) [16.02.1998].mp3
274 Haxhi -2- [20.02.1998].mp3
275 Muslimani është i madh [27.03.1998].mp3
276 Bashkimi bën fuqinë -1- [06.03.1998].mp3
277 Armikut nuk i kthehet shpina -1- [03.04.1998].mp3
278 Kurban Bajrami [07.04.1998].mp3
279 Islami dhe puna -1- [10.04.1998].mp3
280 Islami dhe puna -2- [17.04.1998].mp3
281 Islami dhe puna -3- [24.04.1998].mp3
282 Bazat e civilizimit islam [08.05.1998].mp3
283 Urdhëro për të mirë ndalo nga keqja -1- [29.05.1998].mp3
284 bazat e civilizimit islam -2- [15.05.1998].mp3
285 Bashkimi bën fuqinë -3- [20.05.1998].mp3- Ligjërata nga Jakup Hasipi (pjesa e shtatëmbëdhjetë):
286 Urdhëro për të mirë ndalo nga e keqja -2- [05.06.1998].mp3
287 Kushti i gjashtë -1- [12.06.1998].mp3
288 Kushti i gjashtë -2- [19.06.1998].mp3
289 Kushti i gjashtë -3- [25.06.1998].mp3
290 Xhihadi -1- [03.07.1998].mp3
291 Xhihadi -2- [09.07.1998].mp3
292 Xhihadi -3- [17.07.1998].mp3
295 Sinqeriteti -3- [14.08.1998].mp3
296 Mbështetja në Allahun xh.sh. -1- [21.08.1998].mp3
297 Mbështetja në Allahun xh.sh. -2- [28.08.1998].mp3
298 Vdekja -1- [02.10.1998].mp3
299 Vdekja -3- [16.10.1998].mp3
300 Vdekja -2- [10.10.1998].mp3- Ligjërata nga Jakup Hasipi (pjesa e tetëmbëdhjetë):
301 Të përmendurit e Allahut xh.sh. -1- [23.10.1998].mp3
302 Komentimi i Sures A'raf -22- [26.10.1998].mp3
303 Të meduarit -2- [30.10.1998].mp3
304 Të meduarit -3- [06.11.1998].mp3
305 Të meduarit -4- [13.11.1998].mp3
307 Të meduarit -5- [20.11.1998].mp3
308 Të meduarit -6- [04.12.1998].mp3
309 Të meduarit -7- [11.12.1998].mp3
310 Të meduarit -8- [18.12.1998].mp3
311 Komentimi i Sures En Nahl -1- [20.12.1998].mp3
312 Komentimi i Sures En Nahl -2- [21.12.1998].mp3
313 Komentimi i Sures En Nahl -3- [22.12.1998].mp3
314 Komentimi i Sures En Nahl -4- [23.12.1998].mp3
315 Komentimi i Sures En Nahl -5- [24.12.1998].mp3
316 Komentimi i Sures En Nahl -6- [26.12.1998].mp3- Ligjërata nga Jakup Hasipi (pjesa e nëntëmbëdhjetë):
317 Komentimi i Sures En Nahl -7- [27.12.1998].mp3
318 Komentimi i Sures En Nahl -8- [28.12.1998].mp3
319 Komentimi i Sures En Nahl -9- [29.12.1998].mp3
320 Komentimi i Sures En Nahl -10- [30.12.1998].mp3
321 Komentimi i Sures En Nahl -11- [31.12.1998].mp3
322 Komentimi i Sures En Nahl -12- [01.01.1999].mp3
323 Komentimi i Sures En Nahl -13- [03.01.1999].mp3
324 Komentimi i Sures En Nahl -15- [05.01.1999].mp3
326 Komentimi i Sures En Nahl -17- [07.01.1999].mp3
327 Komentimi i Sures En Nahl -18- [09.01.1999].mp3
328 Komentimi i Sures En Nahl -19- [10.01.1999].mp3
329 Komentimi i Sures En Nahl -20- [11.01.1999].mp3
330 Komentimi i Sures En Nahl -21- [13.01.1999].mp3
331 Komentimi i Sures En Nahl -22- [14.01.1999].mp3
332 Komentimi i Sures En Nahl -23- [16.01.1999].mp3
333 Komentimi i Sures En Nahl -24- [17.01.1999].mp3- Ligjërata nga Jakup Hasipi (pjesa e njëzetë):
334 Pyetje dhe përgjigje [18.01.1999].mp3
335 Fitër Bajrami [19.01.1999].mp3
336 Kibri -1- [05.02.1999].mp3
337 Mendjemadhësia -2- [19.02.1999].mp3
338 Mendjemadhësia -3- [26.02.1999].mp3
339 Mendjemadhësia -5- [21.03.1999].mp3
340 Bamirësia -1- [09.04.1999].mp3
341 Bamirësia -3- [23.04.1999].mp3
342 Bamirësia -4- [30.04.1999].mp3
343 Bamirësia -5- [07.05.1999].mp3
344 Bamirësia -6- [14.05.1999].mp3
345 Bamirësia -7- [21.05.1999].mp3
346 Karierizmi -1- [28.05.1999].mp3
347 Kalaja e Allahut xh.sh. [18.06.1999].mp3
- Ligjërata nga Jakup Hasipi (pjesa e njëzetenjëtë):
348 Karierizmi -2- [04.06.1999].mp3
349 Karierizmi -3- [04.06.1999].mp3
350 Lindja e Muhamedit s.a.v.s. -1- [25.06.1999].mp3
351 Karierizmi -4- [11.06.1999].mp3
352 Lindja e Muhamedit s.a.v.s. -2- [09.07.1999].mp3
353 Hoxha nga Dubai [12.07.1999].mp3
354 Lindja e Muhamedit s.a.v.s. -3- [16.07.1999].mp3
355 Lindja e Muhamedit s.a.v.s. -4- [23.07.1999].mp3
A-Haxhi -1- [26.01.2001].MP3
A-Haxhi -2- [20.02.1998].MP3
 
Tema: Dituria


Tema: Karierizmi


Tema: Pendimi (pjesa e parë)


Tema: Pendimi (pjesa e dytë)
 

coment

Date: 09/05/2010

By: suadi

Subject: selamun alejkum

allahu te shperblefte o vella per mundin se shum mire e paske rregullue inshalla te paguhet per ibadet te Allahu selamun Alejkum

—————